Παλιό κοινοτικό συμβούλιο. Από αριστερά: Γιάννης Ζόμπολος, Δημήτρης Αργυρόπουλος (πρόεδρος), Πέτρος Κόντος, Δημήτρης Γεωργακόπουλος. Στο συμβούλιο αυτό ήταν και ο Νίκος ο Παναγιωτόπουλος ο οποίος δεν είναι παρόν σε αυτές τις φωτογραφίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου