Αλάνια στο σχολείο.


Γιώργος Καραμπότσος (Μητσελάκος), Νίκος Καραμπότσος (Τσουσάκος), Γιάννης Καλογερόπουλος, Γιώργος Χρονόπουλος (Μπουρμπουνάκος).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου